Vandaag is het Valentijnsdag, dus krijgen een hoop mensen een kaart of boeket van een geliefde of bewonderaar. Soms met naam, soms zonder. Dat laatste hoort er een beetje bij onder deze traditie. Maar genoeg mensen die dan juist nieuwsgierig worden en willen weten wie de afzender was. De bloemist of het kaartenverstuurbedrijf heeft die informatie, gekoppeld aan jouw naam en adres. Dus toen kreeg ik slimmeriken (m/v) in de mail die zich afvroegen of ze die informatie niet gewoon onder de AVG konden verkrijgen – dat Pietje jou een kaartje stuurt, is toch een persoonsgegeven over jou?

Een persoonsgegeven is inderdaad ieder gegeven dat direct of indirect iets over jou zegt. Niet alleen administratieve gegevens (je woont hier, je verdient dat) maar ook bredere informatie valt daaronder. Dus ja, het klopt dat “Pietje gaf op 13 februari 9:11 de opdracht boeket X naar u te sturen” een persoonsgegeven over jou is.

Op grond van artikel 15 AVG heb je recht op inzage en kopie van je persoonsgegevens. Je kunt dus bij de bloemist die boeket X afgaf, verzoeken om inzage in alle gegevens over die bestelling. (Natuurlijk is het wel de vraag of de naam van Pietje aanwezig is, bij een webshop zie ik dat nog wel maar bij een telefonische order of bestelling in de winkel is dat natuurlijk niet perse zo.)

Er is natuurlijk wel een complicatie: “Pietje gaf op 13 februari 9:11 de opdracht boeket X naar u te sturen” is óók een persoonsgegeven over Pietje. in principe heeft niemand behalve Pietje recht op inzage in die persoonsgegevens. Dat is dus een dilemma: kun je nu wel of niet die gegevens opvragen?

De AVG benoemt dat dilemma niet letterlijk. Alleen bij artikel 15 lid 3 staat dat een verzoek om een kopie geen afbreuk mag doen aan rechten en vrijheden van anderen. Heel strikt kun je dus zeggen dat je alleen inzage wil, desnoods mondeling, maar geen kopie hoeft te hebben. Maar praktisch gezien komt dat op hetzelfde neer. Ik denk dus dat alles bij elkaar de bloemist de naam van Pietje niet mag noemen.

Omgekeerd mag hij dan ook weer niet aan Pietje melden of je blij was met het boeket, of het juist meteen in de hoek smeet.

Arnoud

https://blog.iusmentis.com/2019/02/14/mag-je-onder-de-avg-weten-wie-je-een-valentijnskaart-of-boeket-stuurde/