Een lezer vroeg me:

Mag een bedrijf een klant verplichten om zijn geboortedatum te geven?

Onder de AVG geldt het principe van dataminimalisatie: je mag niet meer persoonsgegevens gebruiken dan je strikt nodig hebt om je doel te halen. Vanuit dat principe mag je dus ook niet meer vragen dan wat je nodig hebt.

Veel bestelformulieren zijn van voor de AVG en vragen dus van alles en nog wat, ongeacht of het nu echt nodig is. De geboortedatum van de klant is typisch zo’n element. Hoe belangrijk is het dat je weet wanneer je klant jarig is, of dat je weet hoe oud deze is?

Ik kan eigenlijk nauwelijks een scenario bedenken waarin je dat móet weten. Misschien bij producten die alleen voor volwassenen zijn, zoals drank. Vragen om de geboortedatum is dan deel van een procedure om leeftijden te checken. Maar bij zo ongeveer alle andere bestellingen zeg ik: nee, je kunt me niet verplichten mijn geboortedatum in te vullen.

En op het gevaar af om politiek correct te klinken, ik denk dat hetzelfde geldt voor de vraag of ik de heer dan wel mevrouw ben. (Over mejuffrouw hebben we het al helemaal niet meer.) Dat zou ook een optionele vraag moeten zijn, of in ieder geval de optie “wil ik niet zeggen/gaat je niets aan”. Want dat je een correcte aanhef wilt hanteren in de correspondentie, is volgens mij óók geen noodzaak.

Arnoud

https://blog.iusmentis.com/2018/10/11/mag-een-webwinkel-me-verplichten-mijn-geboortedatum-in-te-vullen/