Juridische professionals komen te werken in een omgeving waarin op andere wijzen diensten worden verleend en waar digitalisering en technologisering het leven van mensen beïnvloeden en sturen. Zij hebben andere kennis en vaardigheden nodig om te voldoen aan wat nu al van juridische professionals wordt verlangd. Biedt legal design hierbij mogelijkheden?

https://www.recht.nl/art/168481