Van
ZZP’ers zullen voortaan geen telefoonnummers meer beschikbaar zijn in de
databank van de Kamer van Koophandel. De telefoonnummers van deze zelfstandige
ondernemers werden door telecommarketeers veel misbruikt om zo ondernemers
persoonlijk te kunnen benaderen. Veel ondernemers ondervinden hier hinder van
nu zij deze telefoon ook in privé gebruiken.

uittreksels

De
telefoonnummers worden vooralsnog enkel verwijderd uit de online databank.
Daarmee blijven de telefoonnummers wel beschikbaar als bijvoorbeeld een
uittreksel van een onderneming wordt opgevraagd. Een woordvoerder van de KvK
stelt dat hier immers een wettelijke verplichting voor geldt. Telecommarketeers
moeten in dat geval wel minstens € 2,30,- gaan betalen om deze uittreksels
online op te vragen. Hiermee ligt de drempel om misbruik van telefoongegevens
te maken een stuk hoger, aldus de woordvoerder.

Al eerder
dit jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verklaard dat het delen van
deze persoonsgegevens mogelijk in strijd is met Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Het verstrekken van gegevens aan derden voor
marketingdoeleinden kan volgens de Europese verordening namelijk alleen indien
de betreffende persoon ook daadwerkelijk hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze
toestemming heeft de Kamer van Koophandel niet verkregen van de betrokkenen. De
KvK heeft derhalve aanpassingen gemaakt, maar stelt tegelijk dat zij te allen
tijde juist handelt naar de wet. De bevoegdheid om het verstrekken van een uittreksel
te weigeren heeft zij namelijk niet, aldus de Kamer van Koophandel.

Of met
de huidige maatregel de Kamer van Koophandel nu wel handelt in overeenstemming
met AVG is de vraag. De Autoriteit Persoonsgegevens en de KvK zijn immers al
langer in gesprek over de wijze waarop laatstgenoemde de persoonsgegevens voor commerciële
doeleinden  gebruikt. De discussie is daarmee
breder dan alleen deze maatregel, aldus de woordvoerder van de AP.

vestigingsadres

Overigens blijven vestigingsadressen van ZZP’ers wel gewoon
zichtbaar in de online databank. Nu het vestigingsadres bij ZZP’ers vaak
hetzelfde is als het thuisadres, zijn deze persoonlijke gegevens eveneens
makkelijk te achterhalen. 

https://www.solv.nl/weblog/kvk-verwijdert-telefoonnummers-van-zzp-ers-uit-online-databank/21670