Hoe kunnen innovatie en wetenschap bijdragen aan digitale dienstverlening en aan de samenleving? Deze vraag staat centraal in de nieuwe Digicampus-publicatie Innoveren met de wetenschap- Inzichten voor de digitale publieke dienstverlening van de toekomst.

In de publicatie delen 14 hoogleraren vanuit verschillende expertises hun inzichten en visies op collaboratieve innovatie binnen de publieke dienstverlening en de rol van de wetenschap daarbij.

Brede samenwerking

“Een digitale samenleving biedt kansen als het gaat om vernieuwingen in bijvoorbeeld de zorg of de publieke dienstverlening, maar roept ook ethische vragen op over privacy van mensen. Het is belangrijk dat wij dit soort opgaven meer en meer in een brede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke partners kunnen en willen aanpakken”, aldus Marjan Hamersma, secretaris-generaal van het ministerie van OCW in het voorwoord.

Source