De EU-richtlijn modernisering consumentenbescherming wordt geïmplementeerd in Boek 6 BW. Er gaan nieuwe informatie- en transparantieverplichtingen gelden voor aanbieders van onlinemarktplaatsen
en online zoekfuncties. Enkele in het oog springende veranderingen:
– Waar consumentenbeoordelingen op productpagina’s staan, dient gegarandeerd te worden dat die beoordelingen afkomstig
zijn van consumenten die het product daadwerkelijk hebben gebruikt of aangekocht,
– Consumenten dienen te worden geïnformeerd als sprake is van een prijsaanbod dat tot stand is
gekomen door middel van geautomatiseerde besluitvorming (‘gepersonaliseerd prijsaanbod’). Hierdoor kunnen consumenten er bij
hun aankoop rekening mee houden dat de hen geboden prijs bijvoorbeeld is gebaseerd op hun surfgedrag en met de potentiële risico’s daarvan, zoals een verhoogde prijs.
– Online handelaren dienen bij aankondigingen van prijsverminderingen (kortingen) van producten als referentieprijs (‘van’-prijs) de laagste prijs te hanteren die door hem is toegepast gedurende een periode van ten minste dertig dagen voorafgaand aan de prijsvermindering.

Source