Het Chinese bedrijf Huawei zou vrije toegang hebben gehad tot het mobiele netwerk van KPN, blijkt uit een geheim intern rapport uit 2010 dat de Volkskrant in handen heeft. Beide bedrijven ontkennen echter dat dit het geval is geweest. Volgens KPN heeft geen enkele leverancier “ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde” toegang tot de netwerken en systemen.

De Volkskrant schrijft dat Huawei onbeperkt telefoongesprekken kon meeluisteren, waaronder die van ministers, de toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende en Chinese dissidenten.

“In alle jaren hebben we nooit geconstateerd dat er door Huawei klantgegevens zijn ontvreemd uit onze netwerken of klantsystemen, of dat er is afgeluisterd”, aldus KPN in een reactie tegenover de Volkskrant. “Als dat wel zo was geweest, hadden we de bevoegde autoriteiten en onze klanten hierover zeker geïnformeerd en maatregelen genomen richting de leverancier.”

De risicoanalyse van consultancybedrijf Capgemini heeft er destijds wel toe geleid dat KPN een voorgenomen uitbesteding van het volledige onderhoud van zijn mobiele kernnetwerk niet heeft doorgezet. “Ten aanzien van de geconstateerde risico’s uit de analyse in de desbetreffende systemen en processen is in 2010 een verbeterplan opgesteld en direct uitgevoerd.”

KPN pleegt dit onderhoud tot op de dag van vandaag zelf, met ondersteuning van deskundigen van meerdere partijen. Volgens de telecomaanbieder moeten alle leveranciers, waaronder naast Huawei ook Ericsson en Nokia, voldoen aan strikte veiligheidsrichtlijnen.

Huawei zegt dat medewerkers geautoriseerde toegang hadden

Huawei neemt in een reactie afstand van de in het artikel geschetste situatie. “Huawei-medewerkers hebben geen ongeautoriseerde toegang gehad tot het netwerk en de data van KPN, noch gegevens onttrokken aan dat netwerk”, zo klinkt het. Huawei werkte onder de “expliciete autorisatie” van KPN. Daarbij waren de Huawei-medewerkers tijdelijk in dienst van KPN.

“De personen naar wie het Volkskrant-artikel verwijst, vielen naar ons inzicht in deze laatste categorie”, aldus de onderneming. “De facto werkten deze mensen dus voor KPN, wat de constateringen vanuit het rapport in een ander daglicht plaatst.”

Verder wijst Huawei erop dat het bedrijf in de vijftien jaar dat het in Nederland actief is nog nooit door overheidsinstanties is aangesproken op ongeautoriseerd handelen. “Dit terwijl het rapport kennelijk al meer dan tien jaar in het bezit is van de inlichtingendiensten”, aldus Huawei.

Source