Na veel gesteggel is er gisteravond een akkoord gesloten over Europese auteursrechtenwetgeving. Het Europees Parlement, de Raad van Europa en de Europese Commissie vergaderden urenlang in Straatsburg totdat er overeenstemming was. De vraag is nu hoe het internet gaat veranderen door de nieuwe wetgeving.

Aan de exacte juridische tekst wordt nog gewerkt, maar er is al veel kritiek. De wet gaat het internet op een verkeerde manier veranderen, zeggen critici. Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom spreekt onder meer van “een grote inperking van al het moois dat je op het internet kunt vinden”. Tegelijkertijd juicht de entertainmentindustrie de regels juist toe, evenals uitgevers. Zij hopen door de wetgeving gecompenseerd te worden in verloren inkomsten.

De auteursrechtenwetgeving gaat over een groot pakket aan maatregelen. De onderhandelingen van deze week focuste zich vooral op artikel 13 van de nieuwe wet. Dat verplicht techplatforms zoals YouTube en Facebook om vooraf afspraken te maken met auteursrechthebbenden.

Op dit moment is het zo dat als er door hun gebruikers iets op internet wordt geplaatst dat inbreuk maakt op de auteursrecht, dit alleen achteraf kan worden verwijderd. De rechthebbenden krijgt dan geen vergoeding. Soms zijn er al wel afspraken over betalingen, die maar die zijn vrijwillig.

Afspraken maken

Dat moet anders, vindt de EU. Platforms waar gebruikers content plaatsen moeten met alle makers afspraken gaan maken, zodat die gegarandeerd betaald worden. Anders mag de desbetreffende content niet online komen. De verantwoordelijkheid hiervoor komt bij de platforms te liggen.

Hoewel er gisteren een akkoord is gesloten, blijft er veel onduidelijk. Dat er iets gaat veranderen, daarover is weinig twijfel. Maar hoe, en of de gevolgen voor de gemiddelde internetgebruiker groot of klein uitvallen is volgens deskundigen nog lastig te zeggen.

https://nos.nl/l/2271972