Tien jaar geleden waren er nog geen zaken waarin
werknemers een beroep deden op een geluidsopname. Dat is nu wel anders. We zien een tendens die sindsdien een grote
vlucht heeft genomen en dat met name werknemers regelmatig een beroep doen op de (transcriptie) van een heimelijk met hun smartphone
opgenomen gesprek. Hoe gaan rechters hiermee om?

https://www.recht.nl/art/168757