Al jaren ligt Facebook onder vuur voor de manier waarop het zijn platforms modereert. Een nieuwe toezichtraad, die is opgezet door het bedrijf zelf maar zelfstandig opereert, gaat de ingewikkeldste gevallen voortaan beoordelen.

Het sociale netwerk presenteert het als een soort ‘hooggerechtshof’: de zaken die worden behandeld, zijn eerder beoordeeld door Facebook of Instagram, waarna een gebruiker beroep heeft aangetekend. Facebook kan zelf ook zaken aandragen.

Tegelijkertijd wordt het ook gezien als een manier om onder overheidsregulering uit te komen. Het is wel afwachten wat de raad in de praktijk kan doen.

Presidentsverkiezingen

De zogeheten ‘Oversight Board’ gaat deze maand van start. En nog voordat de eerste zaken in behandeling zijn genomen, is er al kritiek. Want de eerste uitspraken komen pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zo is de verwachting.

Dat is laat, zegt een groep kritische techvolgers die uit protest de ‘Real Facebook Oversight Board’ heeft opgericht om problemen aan te kaarten die zich rond de verkiezingen op Facebook afspelen. De groep vreest bijvoorbeeld dat het platform eigenstandig onvoldoende scherp reageert op desinformatie die wordt verspreid over het stemproces.

“De Amerikaanse presidentsverkiezingen staan onder hoogspanning en zijn een van de belangrijkste ooit”, zegt Marietje Schaake, beleidsdirecteur technologie aan de Stanford Universiteit en een van de initiatiefnemers van de groep. “We hebben daar gewoon heel veel zorgen over. Met dit initiatief willen we aan de noodrem trekken.” Schaake is benaderd voor de raad en heeft hiervoor bedankt. Ze heeft twijfel bij de onafhankelijkheid van het orgaan.

De groep heeft afgelopen week een online persconferentie gehouden en een aantal eisen opgesteld. Toevalligerwijs besloot Facebook diezelfde dag de tweede eis toe te passen:

Source