Er komt definitief geen datacenter van Facebook in Zeewolde, zo werd donderdag bekend. Over de komst werd ruim een half jaar gebakkeleid. Een tijdlijn van de ontwikkelingen.

November 2021

Facebook-moederbedrijf Meta blijkt een groot datacenter van 166 hectare te willen bouwen in Zeewolde. In het megacomplex moeten servers komen voor diensten als Facebook, Instagram en WhatsApp.

Aan de plannen wordt al jaren gewerkt, maar pas in november wordt duidelijk dat Facebook het werkelijke bedrijf achter het datacenter is. Eerder verschool de internetgigant zich nog achter een valse naam.

December 2021

De gemeenteraad van Zeewolde geeft groen licht voor de bouw van het datacenter. Een krappe meerderheid van de raadsleden keurt het bestemmingsplan goed, ondanks felle kritiek van omwonenden en vanuit de landelijke politiek.

De tegenstanders vrezen dat de maat van het datacentrum niet bij een dorp als Zeewolde past. Ook het grote stroomverbruik is een heikel punt voor critici, net als de vraag of de restwarmte wel goed gebruikt kan worden. Voorstanders wijzen juist op extra banen en meer belastingopbrengsten.

Met de goedkeuring van het bestemmingsplan is de komst van het datacenter echter nog niet rond. Facebook moet nog de juiste vergunningen krijgen en een deel van de benodigde grond kopen. Daarvan is 88 hectare in handen van het Rijksvastgoedbedrijf (rvb). Dat heeft een lijst duurzaamheidseisen opgesteld, waardoor Facebook de plannen moet aanpassen.

Februari 2022

Het kabinet zet een stop van negen maanden op de bouw van nieuwe datacentra. In het regeerakkoord is afgesproken dat er strengere regels komen. Totdat het nieuwe beleid er is, worden er geen nieuwe vergunningen afgegeven. De beperking geldt niet voor het datacenter in Zeewolde, omdat die plannen al vergevorderd zijn.

Het kabinet wil de bouw van grote datacenters in de toekomst op de meeste plekken verbieden. Grote bedrijven mogen hun datahallen dan alleen nog neerzetten op plekken waar windenergie van zee aan land komt.

Maart 2022

Lokale partijen die zich in december verzet hadden tegen de komst van het datacentrum, boeken een grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Meta laat daarnaast weten dat de plannen voor het datacenter op de lange baan worden geschoven. “Gezien de huidige omstandigheden hebben we besloten onze ontwikkelingen in Zeewolde te pauzeren”, zegt een woordvoerder in een verklaring. “We blijven nauw samenwerken met de gemeente bij het bepalen van onze vervolgstappen.”

Juni 2022

De ministerraad stemt in met strikte regulering van grote datacentra. Dat betekent dat gemeenten voortaan in bestemmings- en omgevingsplannen geen datacentra meer mogen toelaten. Voor het datacenter in Zeewolde heeft dat nog niet direct gevolgen.

Wel laat de overheid weten de grond waarop het datacentrum zou komen, niet te willen verkopen aan de gemeente Zeewolde. De gemeente voldoet niet aan de gestelde voorwaarden, zegt minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening).

Meta zet vervolgens aan het eind van de maand een definitieve streep door de plannen voor het datacenter in Zeewolde. “Wanneer we een locatie voor een datacenter overwegen, ligt onze prioriteit bij een goede match met de omgeving. Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is”, aldus het Amerikaanse concern.

Source