De top van Google zou een kritisch intern privacyrapport over de plannen om in China een gecensureerde versie van zijn zoekmachine uit te brengen hebben tegengewerkt.

De Google-topman voor China zou het privacyrapport niet serieus nemen en beschouwen als een formaliteit, beweert de auteur van het document, Yonatan Zunger, die in 2017 na veertien jaar bij Google vertrok, tegenover The Intercept.

In augustus werd bekend dat Google plannen heeft om een gecensureerde zoekmachine uit te brengen in China. De smartphone-app zou zoekresultaten over onder meer mensenrechten en vrede vermijden. De onthulling leidde tot kritiek van Google-medewerkers, mensenrechtenorganisaties en politici.

Volgens The Intercept begon Zunger in januari 2017 aan zijn privacyrapport. De China-topman bij Google, Scott Beaumont, zou kritische geluiden op Dragonfly de kop in hebben gedrukt, beamen ook drie anonieme Google-medewerkers.

In het privacyrapport werd geconcludeerd dat de Communistische Partij de Google-zoekmachine zou beschouwen als een verlengstuk voor zijn surveillance. Ook zou het volgens het rapport, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten of Europa, moeilijk – zo niet onmogelijk zijn – om weerstand te bieden tegen de Chinese overheid.

Ex-medewerker voelde zich buitengesloten

De vergadering waar het privacyrapport gepresenteerd zou worden, werd volgens Zunger meerdere malen uitgesteld. Toen de bespreking uiteindelijk plaatsvond, in juni 2017, werden hij en collega’s van het beveiligingsteam daar niet van op de hoogte gesteld.

De Google-medewerker ervoer dit naar eigen zegen als een opzettelijke poging om hem buiten te sluiten. Kort daarop vertrok hij bij Google. Wat er vervolgens met het privacyrapport is gebeurd, is niet duidelijk.

De onthulling over Project Dragonfly leidde binnen Google tot veel kritiek. Op dinsdag ondertekenden honderden Google-medewerkers een open brief om zich tegen de plannen uit te spreken. Ook Amnesty International protesteerde tegen het project.

https://www.nu.nl/internet/5602463/ex-medewerker-top-google-werkte-kritisch-privacyrapport-china-tegen.html