Landen kunnen burgers verplichten zich te laten inenten tegen ziektes die de volksgezondheid bedreigen. Het EHRM sprak zich uit over de vaccinatieplicht die in Tsjechië geldt. Kinderen moeten daar tegen negen ziektes worden ingeënt. Ouders die weigeren riskeren een boete en ongevaccineerde kinderen mogen op kleuterscholen geweigerd worden. Mensen hebben recht op respect voor privé-, familie- en gezinsleven, maar overheden hebben ruimte om dat recht in te perken als de volksgezondheid in het geding is.

Source