De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijnen elektronische handel aangenomen, waarmee de heffing en inning van de BTW op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten wordt vereenvoudigd. De nieuwe BTW-regels hebben in het bijzonder betrekking op internetverkopen van goederen en diensten aan particulieren en overheden.

Source