In de zaak van de Nederlandse Uitgeversbond tegen Tom Kabinet concludeert de advocaat-generaal bij Europese Hof van Justitie dat de levering van e‑books door middel van online downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd, niet valt onder het distributierecht als bedoeld in artikel 4 van de richtlijn auteursrecht in de informatiemaatschappij, maar onder het recht van mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van deze richtlijn.

Source