Grote bedrijven in Nederland beschermen zich relatief goed tegen cybercriminaliteit, maar particulieren en het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn een stuk kwetsbaarder. Dat staat in een rapport van het Centraal Planbureau, dat op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid elk jaar kijkt naar de economische risico’s van cybercriminaliteit.

Het CPB spreekt van een beveiligingsachterstand bij het mkb. Kleinere bedrijven gebruiken minder sterke wachtwoorden, computers zijn bij thuiswerken te vaak niet geüpdatet, en ook de dataopslag laat qua versleuteling te wensen over. Alles bij elkaar moest in 2016 elf procent van de bedrijven kosten maken die werden veroorzaakt door een hack.

Bij particulieren had 3 procent van de huishoudens financiële schade door een online incident. “Dit is iets meer dan het percentage slachtoffers van vermogensdelicten en ruim meer dan het percentage slachtoffers van vandalisme en geweldsdelicten”, schrijft het CPB.

WhatsApp-fraude

Fraude via mobiele apparaten neemt een vlucht. Daarbij noemt het CPB specifiek WhatsApp. Criminelen doen zich bijvoorbeeld voor als familielid en vragen om geld over te maken. In de jaren 2015-2017 werden 60 van dit soort gevallen gemeld bij de Fraudehelpdesk, in de eerste helft van dit jaar waren dat er al 180.

Het CPB is optimistisch over het tekort aan ICT’ers. Dat valt lager uit dan werd verwacht doordat het aantal studenten bij ICT-opleidingen flink is gestegen. Het planbureau ziet een belangrijk signaal in het feit dat de lonen van ICT’ers inmiddels niet meer sterker stijgen dan werknemers met andere specialismen.

https://nos.nl/l/2254871