Het digitaal ondertekenen van een zakelijke geldleningsovereenkomst vond in deze zaak plaats met het programma Adobe Sign. De nog niet ondertekende overeenkomsten werden naar het e-mailadres van de contractant gestuurd. Voordat deze de overeenkomsten kon openen, diende hij een verificatiecode in te voeren die per SMS naar zijn telefoonnummer werd gestuurd. Daarna kon hij paraferen en een handtekening plaatsen door deze te typen, te tekenen, of door een afbeelding in te voegen. Na de ‘ondertekening’ werd deze door Adobe Sign voorzien van een zegel. Hierdoor kon het document niet meer worden gewijzigd. Het oordeel van de rechtbank: onvoldoende betrouwbaar.

Source