Axel Springer is geen vreemde
bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook Kachelmann is met
rechtbanken bekend. Door een ex-vriendin werd hij beschuldigd haar verkracht en
mishandeld te hebben. Tijdens een vier maand durend voorarrest is hij in 2010
zonder shirt op de binnenplaats van een gevangenis gefotografeerd. Door de
rechtbank is Kachelmann vervolgens vrijgesproken. De shirtloze beelden zijn
door Bild gepubliceerd.

Daartegen is Kachelmann
opgekomen, hij heeft bij de rechtbank in Keulen gevorderd dat Bild de foto niet meer zou publiceren.
In Juni 2011 heeft de rechtbank de vordering toegewezen. In 2012 heeft het
Gerechtshof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Daarmee was Axel Springer ontevreden
en het bedrijf is naar het Hof in Straatsburg gestapt.

Dat Hof kan een verzoekschrift
niet-ontvankelijk verklaren, wanneer deze beslissing zonder nader onderzoek kan
worden genomen. In deze zaak heeft het hof dat afgelopen januari gedaan.
Op zich is het niet schokkend dat een zaak niet-ontvankelijk wordt verklaard:
in 2018 is er in 1 014 zaken uitspraak gedaan, daartegenover staan 40 023
niet-ontvankelijk verklaringen.

Het
Hof besloot in 2004 in een andere Duitse tabloid
zaak dat Prinses Von Hannover (van Monaco) bescherming verdiende van de
Duitse staat tegen inbreuken op haar privacy. Zij had bij de Duitse rechter nul
op het rekest gekregen toen ze op kwam tegen de verspreiding van foto’s van
haar die in privésfeer waren genomen. De Duitse rechters hadden besloten dat in
de afweging tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en
anderzijds het recht op privéleven en privacy, in deze zaak de eerste het
meeste gewicht op de weegschaal legde. Het Hof achtte het van groot belang dat
de foto’s niets bijdroegen aan enig publiek debat. De foto’s dienden alleen om de
nieuwsgierigheid van sommigen te stillen. Verder mocht Von Hannover er rechtvaardig
op vertrouwen in een zekere privésfeer met rust te worden gelaten.

 

In
zijn fameuze Axel Springer arrest uit 2012 voegde het Hof daar een aantal
gezichtspunten aan toe die bij een afweging tussen enerzijds de persvrijheid en
anderzijds het recht op privacy door nationale rechter als uitgangspunt dienen
te worden genomen, namelijk: a) of de publicatie bijdraagt aan enig publiek
debat, b) of de persoon in kwestie bekend is, en wat het onderwerp van de
publicatie is, c) of de persoon in kwestie heeft bijgedragen aan de inbreuk, d)
hoe het materiaal waarvan de publicatie de inbreuk is, is verkregen, en of het
materiaal feitelijk juist is, e) wat de vorm en de inhoud van de publicatie is.

 

In
de Kachelmann zaak oordeelt het Hof dat Kachelmann dan wel een publiek figuur
is, maar dat de shirtloze foto’s niets toevoegen aan het artikel waarbij de
foto is geplaatst. Verder overweegt het hof dat het van belang is dat
Kachelmann rechtvaardig kon vertrouwen met rust te worden gelaten, althans,
niet gefotografeerd te worden op de binnenplaats van de gevangenis.

 

Of
Axel Springer daadwerkelijk dacht kans te maken bij het Hof valt te
betwijfelen. Duitse rechters oordeelden
eerder vorig jaar al dat Axel Springer aan Kachelmann meer dan een half miljoen
aan immateriële schadevergoeding moet betalen.

 

Auteur: Jelle van Dijk https://www.solv.nl/weblog/de-prinses-en-de-kachelman/21751