Illustratie: oplossen cyberincidentHet Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft een database lokale cyberprojecten ontwikkeld. In de database staan verschillende cyberprojecten die gemeenten en samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren ontwikkelden. Hiermee kunnen organisaties  zelf aan de slag om de cyberweerbaarheid in de eigen gemeente of regio te vergroten.

Zoeken in de database

In de database staan cyberprojecten uitgesplitst naar verschillende doelgroepen: jongeren, bewoners, bedrijfsleven en de gemeentelijke organisatie. Het doel is om goede initiatieven makkelijk vindbaar te maken. Zo kan men kennis en ervaring met elkaar delen.

City Deal Lokale Weerbaarheid

Een 5-tal projecten uit de database vallen onder de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.  Hierin zijn 8 gemeenten, 3 ministeries, regionale samenwerkingsverbanden, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan de slag om de cyberweerbaarheid te verhogen. Het uiteindelijke doel is om digitale veiligheid prominenter op de landelijke agenda te zetten. De stuurgroep van de City Deal roept het kabinet dan ook op om structurele middelen vrij te maken voor de aanpak en preventie van cybercrime.

Cybercrime congres

Meer weten? Op  donderdag 14 oktober vindt  het online City Deal Cybercrime congres plaats. Tijdens het congres worden alle cyberprojecten gepresenteerd die vallen onder de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.  Aanmelden kan binnenkort via de website van het CCV.

Source