De cyberdreigingen nemen toe en we worden steeds afhankelijker van de digitale infrastructuur die in handen is van een aantal grote buitenlandse bedrijven. Daarmee staat de digitale autonomie onder druk.

Dat concludeert de Cyber Security Raad (CSR) in het adviesrapport Nederlandse Digitale Autonomie en Cybersecurity.

5 adviezen

Hoe verminderen we onze digitale afhankelijkheden met behoud van een open economie? De CSR formuleert 5 adviezen:

  1. Implementeer een toetsingskader digitale autonomie cybersecurity
  2. Borg 3 basisvoorzieningen (‘eigen’ cloud, veilige landelijke communicatie en duurzame digitale beveiliging) vooruitlopend op nationale strategie- en beleidsvorming.
  3. Verhoog bewustwording van het belang van strategische autonomie in cybersecurity.
  4. Verbeter het valorisatie- en innovatieklimaat in Nederland.
  5. Zet actief in op aansluiting bij EU-beleid en EU-financiering.

Onlangs adviseerde de Cyber Security Raad aan het nieuwe kabinet om in te zetten op een integrale aanpak van cyberweerbaarheid. De CSR is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet die bestaat uit vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap.

Source