Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie haar concept-verordening voor de regulering van kunstmatige intelligentie (AI). Het voorstel bevat een risico gebaseerde aanpak voor verschillende soorten AI: een verbod voor AI-systemen met een onaanvaardbaar risico, uitvoerige complianceregels voor hoog risico AI-systemen, transparantieregels voor bepaalde soorten AI en geen nieuwe regels voor AI zonder risico of met een minimaal risico.

Source