In een kelder van een voormalig kantoorpand in Schiedam zijn cd’s gevonden met daarop gevoelige dossiers van duizenden cliënten van Riagg Rijmond. Dat schrijft NRC vrijdag. De ggz-instelling, die in 2014 failliet ging, huurde het kantoorpand tot 2015.

De cd’s bevatten patiëntgegevens, waaronder gespreksverslagen, medicatiegeschiedenis en verwijsbriefjes van huisartsen. Ook staan er BSN-nummers en kopieën van identiteitsbewijzen op. Het is niet bekend om hoeveel cd’s en gegevens het precies gaat, wel is duidelijk dat ze tussen 2007 en 2011 zijn gemaakt.

NRC werd door getipt door een huidige bewoner van het pand, die de cd’s in de kelder vond. De krant zegt de gegevens bij een voormalige patiënt te hebben geverifieerd.

Riagg Rijnmond ging in 2014 failliet en kan daarom niet meer worden aangesproken op het datalek. In 2015 werd de helft van het personeel en het grootste deel van de patiënten van Riagg Rijnmond overgenomen door de Haagse Parnassia Groep, schrijft NRC. De organisatie zegt niet op de hoogte te zijn geweest het bestaan van de cd’s.

Parnassia heeft de cd’s inmiddels in handen. De vondst wordt gemeld bij de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Source