Een hotel dat gebruikmaakt van het platform Booking.com, kan dit platform in beginsel oproepen voor een gerecht van de lidstaat waar dit hotel is gevestigd, om een einde te maken aan een eventueel misbruik van machtspositie.

Source