Een advocaat die een ongeanonimiseerd arrest op zijn website publiceerde, heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Volgens de Raad van Discipline ging het arrest over een zakelijk geschil dat in het openbaar is behandeld, en zijn in het arrest geen gevoelige gegevens betreffende klager opgenomen.