Deze aanwijzing beschrijft de normen die het OM in acht moeten nemen bij het toepassen van dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten of publicisten. Voorop staat dat het in beginsel ongeoorloofd is om tegen een journalist dwangmiddelen in te zetten om de identiteit van een bron te achterhalen. Dat geldt ook als het dwangmiddel niet wordt ingezet met als doel om de identiteit van de bron te achterhalen, maar wel voorzienbaar is dat bronbescherming in het geding komt.

https://www.recht.nl/art/168366