De inbeslagname en het uitlezen van een smartphone vormt per definitie een ernstige inmenging op het recht op privacy van de eigenaar. Daarom zou de wetgever dergelijke gegevensdragers in het strafrecht bijzondere bescherming moeten bieden.

Bron: Pleidooi voor bijzondere bescherming van smartphones binnen het strafrecht