De tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming staat vast en we weten hoe de regels eruitzien die in 2018 in werking treden. Veel daarvan is inhoudelijk gelijk aan de nu geldende Privacyrichtlijn, waarop ook de huidige Nederlandse privacywet is gebaseerd. Als gevolg daarvan blijft veel van de tot nu toe gevormde juridische theorie en praktijk ook straks relevant en is het nuttig om snel te kunnen schakelen tussen de vindplaatsen in AVGRichtlijn 95/46 en Wbp. Daarvoor is de bijgaande tabel als tool ontwikkeld.

 

Bron: Tabel vindplaatsen regels privacyverordening, richtlijn, wet bescherming persoonsgegevens – Recht.nl