De overheid wil het in een beperkt aantal gemeenten mogelijk maken om rijbewijzen elektronisch aan te vragen. Voor het vernieuwen van een rijbewijs hoeven mensen dan niet meer naar de gemeentebalie.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een plan van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) om zo’n proef mogelijk te maken.

Om een rijbewijs elektronisch aan te vragen, moeten burgers een erkende fotograaf een digitale foto laten insturen. Die wordt vervolgens gekeurd door de RDW. Als die instantie zijn goedkeuring geeft, kan het rijbewijs verder digitaal worden aangevraagd.

In eerste instantie worden alleen “eenvoudige” aanvragen, zoals vernieuwingen van rijbewijzen, digitaal afgehandeld. Voor eerste aanvragen of gevallen van verloren rijbewijzen moeten mensen nog wel naar de balie.

Als de test succesvol is, wil het kabinet het digitale systeem landelijk beschikbaar stellen. De Tweede Kamer, Eerste kamer en Raad van State mogen eerst nog commentaar geven op de proef, voordat deze wordt gestart.

 

Bron: Overheid experimenteert met digitaal aanvragen rijbewijs