In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over het naleven van de AVG door Belastingdienst. Nieuwe vragen zijn gesteld over het onrechtmatig gebruik van cookies op populaire websites websites.

Tekortkomingen
Eerder werd al bekend dat de Belastingdienst niet op tijd zou voldoen aan alle verplichten uit de AVG, omdat nog sprake zou zijn van substantiële risico’s waartegen nog maatregelen genomen moesten worden. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft afgelopen week antwoord gegeven op vragen die werden gesteld door het lid Omtzigt (CDA) over het voldoen aan de AVG.

Gevraagd werd naar het kunnen ontsluiten van bepaalde gegevens via de portalen en waarom het nog jaren moet duren voor dit mogelijk is. De staatssecretaris wijst bij de beantwoording naar de gedeelde informatiepositie. Zo is het primaire doel van de portalen om de interactie met en dienstverlening aan burgers en bedrijven optimaal in te richten. Het eenvoudig kunnen delen van informatie tussen partijen levert daaraan een essentiële bijdrage. De Belastingdienst kiest er voor om die gedeelde informatiepositie meer te benutten voor het verhogen van de transparantie, voor burgers en bedrijven. Het ontwikkelen van de gedeelde informatiepositie vereist technische ontsluiting van gegevens die opgesloten zitten in de transactiesystemen van de Belastingdienst. Dit is een technisch en inhoudelijk gecompliceerde operatie die volgens de staatssecretaris tijd kost.

Bij verwerkingen waarvan naar voren is gekomen dat geen legitieme verwerkingsgrondslag bestaat, zoals bij de verwerking van het BSN op IB47-formulieren en het gebruik van camerabeelden voor het toezicht op de motorrijtuigenbelasting, is de verwerking van de gegevens inmiddels gestaakt.

Autoriteit Persoonsgegevens
De Belastingdienst heeft met de AP gesproken over de basispositie voor naleving van de AVG per 25 mei die de Belastingdienst heeft opgesteld als grondslag voor implementatieactiviteiten. De AP heeft hier nog geen oordeel over gegeven, maar heeft aangegeven bereid te zijn tot een vervolggesprek, waarschijnlijk in de loop van deze maand.

Gevraagd werd onder meer of de staatssecretaris handhavende maatregelen verwacht vanuit de AP, omdat de Belastingdienst niet voldoet aan bepaalde verplichtingen van de AVG. De staatssecretaris antwoordt dat dat een eigen verantwoordelijkheid is van de AP.

Continu proces

Volgens de staatssecretaris is naleving van de AVG geen statisch gegeven, maar een continu proces, omdat de AVG veel open normen bevat, die ruimte laten voor aanpassing van te nemen maatregelen en de privacyrisico’s. De Belastingdienst blijft doorlopend werken aan het ter ondersteuning van transparantie uitbreiden van persoonlijke informatie op haar portalen, en het verfijnen van autorisatie op basis van nieuwe technieken. Op de vraag wanneer de Belastingdienst volledig aan de AVG zal voldoen geeft de staatsecretaris aan ernaar te streven dit binnen een jaar (gerekend vanaf 25 mei jl.) te bereiken.

Nieuwe vragen
Door lid Kuiken van de PvdA zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond naar het onrechtmatige gebruik van cookies op meer dan twee derde van 150 populaire websites. Zie hierover onze blog. Gevraagd werd onder andere hoe de minister het onderzoek van de Consumentenbond en de prioriteitsafwegingen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt beoordeelt. Ook werd gevraagd hoe het kan dat de Belastingdienst nog een jaar nodig heeft en eigenlijk het goede voorbeeld zou moeten geven.

Antwoord op deze en andere vragen zijn te lezen op onze blog!

Met dank aan Elise

Bron: solv.nl