De politie in de regio Amsterdam begint een tweejarige proef met bodycams. Onderzocht wordt of deze op het lichaam gedragen camera’s het politiewerk veiliger maken. De centrale ondernemingsraad van de politie vreest dat de bodycams kunnen leiden tot een ‘personeelvolgsysteem’.

De ondernemingsraad staat niet alleen in zijn bezwaren. De organisatie Bits of Freedom vindt dat de politie geen doordacht beleid heeft voor de bodycams.

De Amsterdamse politie wil er met de proef achterkomen of het gebruik van bodycams leidt tot minder geweld. Uit eerdere onderzoeken blijkt volgens de politie dat mensen die weten dat ze worden gefilmd minder snel geneigd zijn om geweld te gebruiken. (ornet.nl)

Politiemensen bepalen zelf wanneer ze de camera aanzetten

De bodycams worden in de proef vrijwillig gedragen. De politiemensen bepalen zelf wanneer ze de camera aanzetten, maar moeten dit wel laten weten aan omstanders. Met een gesproken tekst en een rood lampje op de bodycam wordt duidelijk gemaakt dat deze opneemt.

De opnamen van de bodycams worden na iedere dienst opgeslagen in een besloten netwerk. Volgens de politie worden de beelden ‘in algemene zin in principe niet gebruikt om te vertonen aan het publiek.’ Als er strafbare handelingen met de bodycams zijn vastgelegd, dan worden de beelden gebruikt voor de bewijslast.

Verder stelt de politie dat als er een ernstige situatie is geweest waaruit een intern onderzoek volgt, de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten dan het beeldmateriaal ten behoeve van hun onderzoek kan gebruiken.

‘Niet gebruiken om eigen handelen te controleren’

Volgens cor-voorzitter Rob den Besten van de nationale politie willen agenten niet dat de beelden worden gebruikt om hun eigen handelen te controleren. ‘Bodycams mogen geen personeelsvolgsysteem worden,’ zegt hij in het Algemeen Dagblad.

De voorwaarden voor de privacybescherming zijn nog niet door de cor in orde bevonden, zo zegt hij. ‘Als het aan mij ligt, worden de beelden niet gebruikt voor disciplinaire onderzoeken.’

Den Besten verwijst naar het gebruik van bodycams bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET, waar de beelden uitsluitend bekeken mogen worden als een officier van justitie daarom vraagt, in het geval van strafrechtelijke vervolging van een passagier. De regel zoals die bij het RET geldt, lijkt volgens Den Besten de goede.

Ook de centrale ondernemingsraad van NS wil dat camerabeelden gemaakt door NS-personeel niet gebruikt worden om het personeel te controleren. NS hield eerder een proef  met camera’s. Over de gebruiksvoorwaarden wordt nog overleg gevoerd.

Geen goed beleid

Voor het gebruik van bodycams bij de politie is nog geen goed beleid vastgesteld, zegt de organisatie Bits of Freedom. Agenten mogen zelf bepalen wanneer een bodycam wordt aangezet, en dat kan tot problemen leiden.

‘De kans is dan groot dat er van belangrijke momenten geen beelden zijn omdat de bodycam te laat wordt aangezet’, zegt een woordvoerder. Agenten zullen er ook voorzichtig mee zijn omdat ze niet willen dat beelden tegen hen kunnen worden gebruikt.’

Lees ook: