Het standaard verwijderbeleid van Twitter heeft er mogelijk voor gezorgd dat belangrijk bewijs verloren is gegaan in het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Dat zeggen onderzoekers van de Amerikaanse overheid anoniem tegen Politico.

De VS doet onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Eerder deze maand zei de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat nog sterk te vermoeden dat Rusland heeft geprobeerd de uitslag van die verkiezingen te beïnvloeden.

Nepnieuws

De Russen zouden onder meer via Twitter campagnes voor Donald Trump en tegen Hillary Clinton hebben opgezet. Met grote aantallen geautomatiseerde nep-accounts werd flink overdreven of totaal onwaar nep-nieuws verspreid, zeggen de anonieme onderzoekers.

Amerikaanse onderzoekers hadden voor het achterhalen van het brein achter die campagnes hun hoop op Twitter gevestigd. Hoewel tweets op zichzelf niets bewijzen, zou het analyseren van de grote hoeveelheden data van Twitter mogelijk wel bewijs opleveren.

Door alle details rond dergelijke Twitter-campagnes te combineren, zou een patroon ontstaan. Daarmee zouden de Amerikaanse onderzoekers kunnen zien wanneer de nep-accounts voor het eerst opdoken, weer verdwenen, hoe zij het debat rond de verkiezingen beïnvloedden en mogelijk ook waar ze vandaan kwamen.

Verwijderbeleid

Maar een groot deel van die informatie van Twitter is voor goed verdwenen, zeggen verschillende anonieme Amerikaanse overheidsmedewerkers. Dat heeft alles te maken met het standaard verwijderbeleid van Twitter.

Wanneer Twitter-accounts gedeactiveerd worden, geeft Twitter gebruikers dertig dagen de tijd om het account te heractiveren. Na die dertig dagen wordt alle informatie rond het account voor altijd verwijderd. Dergelijk beleid is bedoeld om de privacy van de gebruiker te beschermen, en wordt bijvoorbeeld ook door Facebook gebruikt.

Russische hackers zouden echter van dat beleid hebben geprofiteerd door nep-accounts regelmatig te verwijderen, en daarmee hun digitale sporen uit te wissen.

Te gemakkelijk

Experts vinden dat Twitter het Russische hackers daarmee te gemakkelijk heeft gemaakt. “Moeten makers van bots en mensen die haat verspreiden het recht hebben om inhoud uit het publieke domein te verwijderen? Twitter zegt ja, ik vind dat een schandaal”, zegt professor Thomas Rid van de Johns Hopkins University.

“Als Twitter voor de FSB (de Russische inlichtingendienst, red.) werkte, had het geen effectiever disinformatie-platform kunnen bouwen”, zegt Rid.

Twitter wijst op zijn beurt naar zijn beleid, dat duidelijk stelt dat eenmaal verwijderde tweets en accounts niet meer te achterhalen zijn. Toch zeggen bronnen bekend met intern Twitter-onderzoek dat technici van het bedrijf hun best doen om verwijderde informatie rond de Russische inmenging toch nog te achterhalen.

Bron: ‘Bewijs Russische inmenging verdwenen door verwijderbeleid Twitter’