De Belastingdienst kan pas over een jaar voldoen aan de nieuwe Europese privacywet, stelt staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een antwoord op Kamervragen van Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA).

Op het moment voldoet de Belastingdienst nog niet volledig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywet die op 25 mei in werking trad. Deze wet legt vast hoe instanties in Europa met persoonsgegevens moeten omgaan.

“Er zijn al verschillende maatregelen genomen om deze weg te nemen, maar een aantal maatregelen moet nog uitgevoerd worden”, aldus Snel. “Het streven is deze situatie binnen een jaar te bereiken.”

De manier waarop de Belastingdienst burgerservicenummers op het IB47-formulier verwerkt, zou nog niet overeenstemmen met de privacywet. Met dit formulier leggen ondernemers vast of ze iemand hebben betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten.

En de wijze waarop camerabeelden worden gebruikt voor toezicht op de motorrijtuigenbelasting zou ook in strijd zijn met de privacywet. De Belastingdienst legt inmiddels wel in een register vast hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Volgens Snel is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte van de situatie bij de Belastingdienst, maar is nog niet besloten of de waakhond zal ingrijpen. De AP is verantwoordelijk voor het handhaven van de Europese privacywet in Nederland.

Later in juni zal de Belastingdienst weer met de instantie in gesprek gaan. Tijdens de gesprekken zou de AP hebben benadrukt dat de AVG voor iedereen geldt en dat er geen uitzonderingen worden gemaakt.

Source: Belastingdienst heeft jaar extra nodig om aan Europese privacywet te voldoen