De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt voor bedrijven die een keurmerk aan organisaties uitgeven om aan te tonen dat ze aan de nieuwe Europese privacywet voldoen.

De AP schrijft op zijn website dat zo’n keurmerk niet is goedgekeurd. De Nederlandse toezichthouder stelt dat bedrijven die zo’n merk uitgeven nauw samenzeggen te werken met de AP, maar dat klopt niet.

Een officieel keurmerk voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dat door de AP is goedgekeurd, bestaat in Nederland nog niet. Wel werkt de toezichthouder mee aan accreditatie voor instellingen die een AVG-certificaat kunnen toekennen.

Uiteindelijk kunnen organisaties zo’n certificaat aanvragen bij een instelling die door de Raad van Accreditatie (RvA) is goedgekeurd. Vanaf wanneer dat kan, is nog niet bekend.

Source: Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor onofficieel AVG-keurmerk