De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) heeft de branche, na tips van bezorgde voorbijgangers, nadere uitleg gegeven over de privacyregels ten aanzien van het observeren van mensen via camera’s in billboards. In een brief aan de branche biedt de AP een overzicht van het toepasselijk wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens via digitale billboards. Voor het opstellen van het wettelijk toetsingskader heeft de AP ontwikkelingen van het adverteren via digitale billboards bestudeerd en op grond hiervan een algemeen kader ontwikkeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Camera’s in billboards worden doorgaans gebruikt om mensen te tellen of om advertenties af te stemmen op kenmerken van de voorbijganger. Als camera’s worden gebruikt voor observatie in digitale billboards, zal daarom meestal sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens als, aangezien personen vaak herkenbaar in beeld worden gebracht, aldus de AP. Volgens de AP is hier ook sprake van als personen niet of niet herkenbaar in beeld worden gebracht, “zolang de beelden betrekking hebben op een natuurlijke persoon en die persoon identificeerbaar is.” Een van de technologische mogelijkheden om gegevens identificeerbaar te maken, is het wijzigen van software-instellingen, (soms ook op afstand), waardoor bijvoorbeeld alsnog (tijdelijk) herkenbare beelden kunnen worden opgeslagen.

“Alleen in uitzonderlijke gevallen zal dus géén sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens, als de camera’s technisch zodanig zijn ingericht dat het absoluut niet mogelijk is om mensen herkenbaar in beeld te brengen. Bijvoorbeeld bij gebruik van een camera die alleen een zeer lage kwaliteit infraroodbeelden registreert. Ook als de beelden van de camera onmiddellijk op de sensor worden geanonimiseerd, en dus bijvoorbeeld alleen aantallen passanten worden vastgelegd, is sprake van een verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4(2) AVG. Verwerking omvat, naast het verzamelen van gegevens, namelijk ook het wissen of vernietigen van persoonsgegevens”

Grondslag voor de gegevensverwerking

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daarvoor een grondslag is als bedoeld in de AVG. De AVG bevat in dat kader zes grondslagen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt via camera’s in digitale billboards ligt volgens de AP een beroep op drie grondslagen voor de hand: toestemming, noodzakelijk voor de totstandkoming van of uitvoering van een overeenkomst, of noodzakelijk ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang. Daarbij is volgens de AP toestemming de meest kansrijke grondslag.

“Hoewel het vragen van toestemming niet in het bedrijfsmodel ligt besloten van billboards, is het wel mogelijk om ook in dit soort situaties rechtsgeldige toestemming te verkrijgen van betrokkenen. Dat kan op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld een QR code opnemen in de advertenties, en de camera pas inschakelen nadat de betrokkene de QR code heeft gescand, nadat hij op begrijpelijke wijze is geïnformeerd dat hij op deze wijze toestemming geeft voor een specifieke verwerking. U kunt ook op een andere wijze via het billboard om toestemming vragen (‘wil je een advertentie speciaal voor jou, swipe dan naar rechts’). Het is ook mogelijk om die toestemming te verstrekken via een app, die via de locatiebepaling in de telefoon bepaalt of iemand voor een billboard staat. U kunt een dergelijke app ook aanbieden samen met derde partijen die actief zijn in de gebieden waarin u digitale billboards exploiteert.”

Slot

De AP roept de branche op om maatregelen te nemen om de privacywet na te leven zodat de persoonsgegevens van mensen goed beschermd blijven en wijst erop dat onder de AVG hoge boetes opgelegd kunnen worden.

BRON: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl