Twitter is -in een verstekprocedure- veroordeeld om bepaalde uitingen te verwijderen van haar dienst. Er zijn dwangsommen van € 10.000,– per dag toegewezen, met een maximum van € 200.000,-.