Antwoord op Kamervragen
Ons geldstelsel staat op de agenda in Den Haag. Gewacht wordt op het rapport van de WRR. Ondertussen vinden er relevante ontwikkelingen plaats. Zo werden er Kamervragen gesteld over schuldvrij geld en de veilige bankrekening (“depositobank”).
Schuldvrij geld
Sommige economen houden koppig vol dat schuldvrij geld niet bestaat. Dat een oervorm van geld, de zilveren munt, schuldvrij is, wordt voor het gemak dan maar vergeten. Crypto-munten zoals Bitcoin zijn ook schuldvrij. Dat heeft minister Dijsselbloem onlangs erkend: “De bitcoin kan gezien worden als schuldenvrij” (zie zijn antwoorden vanaf vraag 10).
De techniek maakt het mogelijk om ons geldstelsel te gaan baseren op schuldvrij geld. Daarmee is het geldstelsel eerlijk, stabiel en doelmatig te maken. Wij waren dan ook blij dat Renske Leijten (SP) de minister vroeg naar de schuldenvrije virtuele euro.
Kortzichtigheid
Zijn antwoord is kort: “Een schuldenvrije virtuele euro is niet mogelijk.” De vraag is dan waarom? Een reden geeft de minister echter niet. Het kan niet. Punt uit. Zo is zijn opstelling. Dat het wel kan, is evident. Voorbeelden van schuldvrij geld halen dagelijks het nieuws vanwege hun onstuimige waardeontwikkeling. Zelfs het IMF begint in te zien dat technologie ons geld gaat veranderen. We krijgen de kans ons geldstelsel veel beter te maken. Wil Nederland in deze ontwikkeling achterlopen?
Wat als China en Rusland straks schuldvrije munten hebben? Hun economieën kunnen zich dan bevrijden uit de greep van het bankwezen, en vol gaan bloeien. Europa heeft dan het nakijken. Schuld en globalisering worden dan haar ondergang. Ministers en economen die koppig vasthouden aan een op schuld gebaseerde euro, leveren de samenleving een kwade dienst.
Brief aan Tweede Kamer
Het kan gelukkig anders. Daar hebben wij de Tweede Kamer per brief op gewezen. Als de overheid schuldvrij geld ter beschikking stelt, kan de samenleving uit de schuldklem worden bevrijd. Europa hoeft dan niet met armoede te concurreren, maar met positieve kracht. We kunnen onze creativiteit dan vol benutten om de wereld beter te maken.
De onhoudbaarheid van het schuldgeldstelsel wordt met de dag dringender. Het moment dat ook ministers gedwongen worden de status quo te heroverwegen nadert met rasse schreden. Wij voeden intussen de politieke dialoog, opdat de wezensvragen over ons geldstelsel worden gesteld. Dat zijn de kiemen van het geldstelsel van morgen. Een stelsel waarmee de democratie volwassen kan worden, ontworsteld aan de greep van feodale leenheren.
Depositobank
De minister gaf ook antwoord op vragen van Renske Leijten over depositobank. Een veilige bankrekening kan volgens de minister alleen worden toegestaan als de Europese centrale banken dat goed vinden. Hij wacht eerst het rapport van de WRR af, alvorens te besluiten dit in Europa te gaan bepleiten.
Vorige nieuwsbrief
Heel blij waren wij met uw response op onze vorige nieuwsbrief. De vele retweets, opbouwende reacties en donaties helpen ons vooruit. U sterkt ons vertrouwen dat we de geldhervorming waar gaan maken! Onze boodschap heeft de Europese commissie bereikt. Zij heeft toegezegd te reageren.

Blijft u ons steunen? Wij hebben het nodig!