Het met winstoogrmerk verstrekken van een unieke hyperlink die (indirect) naar illegale content leidt, vormt een auteursrechtinbreuk.