Het is zowel auteursrechtelijk als nabuurrechtelijk verboden om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en online openbaar te maken. Als de student zelf niet deelneemt aan het ‘gesprek’ (niets zegt tijdens het college) is dat zelfs strafbaar op grond van artikel 139a of 139b Sr – afhankelijk van de vraag of de collegezaal een ‘besloten lokaal’ is of niet.

 

Bron: Mag een hoorcollege zonder toestemming van docent worden opgenomen? – Recht.nl