Inmiddels is het ruim drie jaar geleden dat het belangwekkende Google Spain-arrest is gewezen over het recht om vergeten te worden. Sindsdien heeft Google een groot aantal verwijderingsverzoeken te verwerken gekregen en ook de Nederlandse rechter heeft zich meerdere malen moeten buigen over de invulling van het recht om vergeten te worden. In dit artikel maken wij de balans op van drie jaar rechtspraak nadien. Uit de rechtspraak blijkt dat toepassing van het Google Spain-arrest in de praktijk tot diverse implicaties en inconsequenties leidt, hetgeen in deze bijdrage verder uiteengezet wordt.

Bron: Volledige tekst artikel (solv.nl)