In 2012 legde de rechtbank Den Haag in een bodemprocedure een blokkade van de website The PirateBay aan Ziggo en XS4ALL op voor toegang door hun abonnees. Dat vonnis is door het Gerechtshof Den Haag vernietigd in 2014. Het hof achtte de blokkade niet proportioneel. Sindsdien is er geen blokkade meer – tot een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.

Bron: Bittorrent-platform opnieuw geblokkeerd voor abonnees van providers – Recht.nl