Zorgaanbieders worden in Nederland verplicht om een digitale infrastructuur te bouwen waarmee medische gegevens over patiënten digitaal uitgewisseld kunnen worden. Klanten moeten in het systeem hun eigen gegevens kunnen inzien en beheren.

Op die manier moet de informatie tussen twee zorgaanbieders beter, efficiënter en sneller gaan, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil de gegevensuitwisseling in de zorgsector stap voor stap digitaliseren. Daarbij moeten organisaties, zoals huisartsen, ziekenhuizen en wijkverplegers, uiteindelijk dezelfde technische standaarden gebruiken.

Het Nictiz, een adviesorgaan dat zich richt op digitalisering van de zorg, heeft elf zorgprocessen aangemerkt die met prioriteit gedigitaliseerd kunnen worden. Het gaat om onder meer informatie omtrent een bezoek aan de huisarts, acute verloskunde en informatie over medicatie.

De verschillende systemen moeten uiteindelijk digitaal aan elkaar gekoppeld zijn. In het systeem kunnen patiënten vervolgens toestemming geven, zodat een zorgaanbieder de gegevens kan bekijken.

In april maakt minister Bruins bekend bij welke zorgprocessen als eerst gedigitaliseerd worden en welke technische standaarden daarbij gebruikt worden.

https://www.nu.nl/tech/5644625/zorgaanbieders-moeten-data-patienten-digitaal-met-elkaar-uitwisselen.html