Asielzoekers worden in Nederland binnen drie dagen na binnenkomst geïdentificeerd door de politie of marechaussee. Experts zeggen dat daar soms ook vluchtelingen of migranten bij zitten die bewust geen paspoort hebben.

Mensenhandelaren hebben die afgepakt, of paspoorten zijn weggegooid. Dit vanuit het idee dat het dan ingewikkelder is voor een land om iemand terug te sturen – of bijvoorbeeld omdat mensen weten dat hun land van herkomst als veilig wordt gezien.

Ter controle laat de IND vluchtelingen zo gedetailleerd mogelijk beschrijven hoe hun leven eruitzag. Dat noemen ze herkomstonderzoek. Vreemdelingenadvocaat Eva Bezem legt uit: “Er worden vragen gesteld als: hoe zagen de straten bij je huis eruit? Lopen die omhoog? Staan er bomen? Hoe spel je de naam van je familie?

Als vluchtelingen dat iedere keer op dezelfde manier vertellen, heet dat ‘geloofwaardig verklaren’. Dat wordt, samen met de vermelding dat er geen identiteitsbewijs beschikbaar was, meegenomen in de aanvraagprocedure.

https://nos.nl/l/2262558