Binnen Facebook werkte ze in een team dat zich focuste op problemen rond verkiezingen wereldwijd. Ze zag, naar eigen zeggen, “keer op keer” belangenverstrengeling tussen “wat goed was voor het publiek en wat goed was voor Facebook”. Daarbij koos het bedrijf in haar ogen steeds voor meer geld verdienen. De situatie bij Facebook noemt ze “substantieel erger” dan wat ze elders heeft gezien.

Ze wijst er ook op dat Facebook noodmaatregelen, bedoeld om misinformatie rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen te dempen, na de verkiezingen had uitgezet. Vervolgens werd begin januari, twee maanden na de verkiezingen, het Capitool in Washington bestormd, terwijl de maatregelen juist bedoeld waren om zoiets te voorkomen. Ze was verbijsterd toen Facebook de eigen rol volgens haar bagatelliseerde.

De beschuldigingen: Facebook misleidt investeerders en publiek

De documenten die Haugen heeft overhandigd bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC (Securities and Exchange Commission) gingen gepaard met minimaal acht klachten. Bij de SEC heeft ze ook om klokkenluidersbescherming gevraagd.

Ook leden van het Congres hebben de documenten ontvangen, evenals een journalist van The Wall Street Journal. De krant publiceerde er de afgelopen tijd al over. Morgen getuigt ze voor het Amerikaanse Congres.

In de aanklachten staat volgens 60 Minutes onder meer dat Facebooks eigen onderzoek blijkt dat het platform haatzaaien, misinformatie en politieke onrust versterkt en dat het bedrijf hierover zwijgt. Een van de klachten gaat in op het verhaal dat Facebook-dochter Instagram negatieve effecten heeft op tienermeiden.

In dit fragment gaat Haugen uitgebreider in op de negatieve effecten van Instagram:

Source