De rechtbank Midden-Nederland
besloot vorige week in kort geding dat Ziggo geen adresgegevens hoeft te geven van
haar abonnees aan Dutch Filmworks. In de strijd tegen illegaal downloaden
verzamelt de Dutch Filmworks al enige tijd IP-adressen waarmee de film ‘The
Hitman’s Bodyguard’ illegaal gedownload is. Aan enkel de IP-adressen heeft de
filmdistribiteur echter niet genoeg. Om houders van het IP-adres op te sporen
heeft het bedrijf de hulp nodig van acces providers zoals Ziggo. Deze providers
kunnen de IP-adressen koppelen aan naam en adres.

In de zomer van 2017 kondigde
Dutch Filmworks al aan actie te ondernemen tegen het illegaal downloaden van
auteursrechtelijk beschermd materiaal. De filmdistribiteur liet destijds weten
overtreders een schikkingsvoorstel te willen sturen van circa 150 euro. Als met
dit voorstel niet akkoord zou worden gegaan dan zou de filmdistributeur naar de
civiele rechter stappen. Op grond van de toen nog geldende Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) was voorafgaand onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) vereist omdat de persoonsgegevens worden verkregen uit eigen waarnemingen
(onderzoek) en zonder dat de betrokkenen hierover worden geïnformeerd.

Het besluit van de AP was voor
Dutch Filmworks het startsein om bij providers de NAW-gegevens te gaan opvragen.
Ziggo ging echter niet akkoord met het verzoek van Dutch Filmworks om aan
laatstgenoemde de NAW-gegevens te verstrekken. De filmdistribiteur stapte
daarop naar de rechter om verstrekking van deze gegevens af te dwingen.

De
voorzieningenrechter wijst de vordering van Dutch Filmworks (vooralsnog) af.
De rechtbank motiveert haar oordeel aan de hand van de criteria die de Hoge Raad
formuleerde in het arrest Lycos/Pessers:

 

a)    is
voldoende aannemelijk dat het downloaden van de film onrechtmatig is jegens
Dutch Filmworks;

b)    heeft
Dutch Filmworks een reëel belang bij de verkrijging van deze NAW-gegevens;

c)     is
aannemelijk dat er geen minder ingrijpend middels is om deze gegevens te
achterhalen;

d)    dient
het belang van Dutch Filmworks zwaarder te wegen dan het (privacy)belang van de
abonnees van Ziggo.

In de belangenafweging komt de
rechtbank tot de conclusie dat Dutch Filmworks bepaalde aspecten omtrent de
werkwijze niet voldoende heeft uitgewerkt. Volgens de rechtbank heeft Ziggo
terecht aangevoerd dat haar abonnees niet bestand zullen zijn tegen Dutch
Filmworks en haar advocaten. Het is aannemelijk dat houders van het IP-adres bij
een dergelijk schikkingsvoorstel over zullen gaan tot betaling, ook als zij niet de inbreukmakende content hebben gedownload. Dutch
Filmworks stelt echter dat het eventuele reacties van klanten van Ziggo serieus
neemt en dat zij klanten de tijd gaat geven om te reageren. De rechtbank acht dit verweer van Dutch Filmworks te mager. Temeer nu niet duidelijk is wat de specifieke inhoud zal zijn van het
schikkingsvoorstel. De voorzieningenrechter stelt bovendien vraagtekens bij de
hoogte van de schadevergoeding. De schadevergoeding heeft meer weg van een
boete nu niet is onderbouwd door Dutch Filmworks hoe tot de hoogte van deze
vergoeding is gekomen.

Bovenstaande maakt dat Ziggo
het verzoek van Dutch Filmworks terecht heeft mogen afwijzen. Van Dutch Filmworks mag worden verwacht dat zij duidelijker informeert inzake de brief die
aan klanten van Ziggo verstuurd zal worden. Op basis van de beschikbare
informatie kan Ziggo nu niet (goed) oordelen of voldoende recht wordt gedaan
aan de juridische werkelijkheid en de belangen van de adreshouder, aldus de
voorzieningenrechter.

Ondanks de afwijzing van de
vordering van Dutch Filmworks, lijkt de zaak voldoende perspectieven te bieden
voor laatstgenoemde. Dutch Filmworks zal dan echter wel beter moeten uitwerken
hoe zij vermeende inbreukmakers gaat benaderen en wat daarbij een redelijke
schadevergoeding zal zijn.

 

 

 

https://www.solv.nl/weblog/ziggo-hoeft-geen-naw-gegevens-te-verstrekken-van-illegale-downloaders/21737