Zakelijke sms’jes en WhatsApp-berichten van ambtenaren en bestuurders, zowel op zakelijke als privételefoons, vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak tussen een branchevereniging voor zorgaanbieders en het ministerie van Volksgezondheid.

De uitspraak houdt in dat zakelijke sms’jes en WhatsApp-berichten op die telefoons kunnen worden opgevraagd door bijvoorbeeld journalisten. Volgens de Raad van State doet het er niet toe op welke gegevensdrager de informatie is opgeslagen. Het adviesorgaan van de regering vergelijkt het gebruik van een privételefoon met de situatie dat een bestuurder of ambtenaar een dossier van zijn werk mee naar huis zou nemen. In zo’n geval kon dat dossier al met de Wob worden opgevraagd.

“Anders zouden bestuursorganen de wet kunnen ontlopen door berichten bewust niet met een zakelijke telefoon te versturen”, zo laat de Raad van State weten. Het gaat hier alleen om zakelijke en niet om privéberichten. Daarnaast kan een bestuursorgaan openbaarmaking op grond van de Wob in sommige gevallen weigeren, bijvoorbeeld wanneer het openbaar maken van berichten de privacy van betrokken personen of de belangen van de overheid schendt.

Ook mag het openbaar maken worden geweigerd als berichten ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ bevatten. Iets dat volgens de Afdeling bestuursrechtspraak bij sms’jes en WhatsApp-berichten vaker het geval zal zijn dan bij andere soorten documenten. Wanneer ambtenaren vanaf hun privételefoon werkgerelateerde berichten hebben verstuurd of ontvangen moeten zij die aan het betreffende bestuursorgaan overhandigen wanneer hierom wordt gevraagd.