Deze week heeft de rechtbank
Midden-Nederland zich gebogen over een opmerkelijke zaak. In deze zaak stelde
een man dat hem geen boete kon worden opgelegd voor gebruik van zijn mobiele
telefoon tijdens het autorijden, omdat niet hijzelf, maar de auto de feitelijke
bestuurder van de auto zou zijn. 

De zaak ging kortgezegd over
het volgende. De man zat op de bestuurdersstoel van een Tesla en kreeg een bekeuring voor het
gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Hij is naar de rechter
gestapt, omdat hij vindt dat de boete onterecht was. De boete is gebaseerd
op artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarin
staat dat het de bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets of
invalidenvoertuig verboden is om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast
te houden, ongeacht of er met de mobiele telefoon wordt gebeld. De auto rijdt
volgens de man zelf door middel van een Autopilot-systeem. De software van
Tesla zorgt er voor dat de auto zelf kan sturen en remmen, zonder dat ingrijpen
van de persoon noodzakelijk is. Niet de man zelf, maar de software zou volgens
de man de feitelijke bestuurder van de auto zijn.

De kantonrechter is het hier
niet mee eens. In de Wegenverkeerswet staat dat de bestuurder van een
motorrijtuig degene is die het motorrijtuig bestuurt of degene die wordt geacht
het motorrijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht te doen besturen. De
kantonrechter verwijst ook naar een citaat op de website van Tesla Nederland,
waarin Tesla aangeeft dat de bestuurder bij het gebruik van Autopilot altijd
zelf moet opletten, actief moet blijven en gereed moet zijn om op elk moment in
te grijpen. Daarnaast moet degene die op de bestuurdersplaats zit regelmatig
het stuur vastpakken aangezien de auto anders een signaal geeft en na drie
signalen het Autopilot systeem zelf uitschakelt.

Kortom: De man is volgens de
kantonrechter degene die bepaalt waar de auto heen gaat, hoe de auto moet
handelen in noodsituaties en degene die een boete krijgt als hij zijn mobiele
telefoon gebruikt tijdens het rijden.

https://www.solv.nl/weblog/wie-is-de-auto-pilot-van-een-auto/21684