Een groep van zestig wetenschappers en experts heeft het kabinet opgeroepen om kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak van corona-apps, schrijven zij in een open brief (pdf).

In de brief staat dat het kabinet goed naar de sociaal-maatschappelijke en juridische impact van de apps moet kijken voordat besloten wordt ze in te zetten.

Afgelopen week kondigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan dat het kabinet twee mobiele apps wil uitbrengen. Die moeten helpen bij het controleren van verdere verspreiding van het coronavirus.

Met een van de apps kunnen gebruikers symptomen van het virus doorgeven. De andere app kan mensen waarschuwen als zij in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Hoe die app precies gaat werken, is onduidelijk; details zijn niet bekendgemaakt.

‘Apps mogen rechten en vrijheden niet aantasten’

De groep schrijft dat gebruik van de apps geen fundamentele rechten en vrijheden mag aantasten. “Het gebruik van technologieën voor de bestrijding van de coronacrisis moet in ieder geval tijdelijk, strikt noodzakelijk, proportioneel, controleerbaar, transparant, toetsbaar en vrijwillig zijn.”

Volgens de wetenschappers en experts is de inzet van trackingapps en apps voor gezondheidsmonitoring zeer ingrijpend. Ook zullen ze volgens hen hoe dan ook een precedent scheppen voor toekomstig gebruik, ook na de crisis. “Ze hebben impact op meer dan (data)privacy alleen. Ze raken aan de vrijheid van vereniging, het recht op veiligheid, gezondheid en non-discriminatie.”

De wetenschappers adviseren dat eerst moet worden gekeken naar de invloed op de sociale systemen en gedragspatronen. Ook zal moeten worden bekeken wat de gevolgen voor bijvoorbeeld GGD’s en testlabs zijn.

Kabinet vraagt bedrijven en experts om hulp

Het kabinet nodigde bedrijven en deskundigen de afgelopen dagen uit om mee te denken over de ontwikkeling en de inzet van apps bij de aanpak van het coronavirus. Zij konden voorstellen voor de ontwikkeling van de apps indienen.

Hierbij moet worden voldaan aan specifieke eisen. Zo mag de app geen gegevens gebruiken die herleidbaar zijn tot individuen. Minister De Jonge noemde het waarborgen van privacy “essentieel”.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

Source