Werkgevers mogen toch aan werknemers vragen of zij gevaccineerd zijn. Tot nu toe gold dat als een ongeoorloofde inbreuk op de privacy. Vragen mag, mits daar een goede reden voor is – zoals het in aanraking komen met kwetsbare mensen. Formeel mogen werkgevers geen consequenties verbinden aan het antwoord van de werknemer en de gegevens ook niet verwerken, maar dat staat niet in de weg aan het nemen van sommige maatregelen.

Source