De rechtbank Amsterdam maakt nog maar eens duidelijk dat anders dan de Wet openbaarheid bestuur (Wob), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet vanzelfsprekend leidt tot het verkrijgen van onderliggende documenten waarin persoonsgegevens zijn verwerkt.

https://www.recht.nl/art/183048