Met enige regelmaat wordt beslag gelegd bij bedrijven op de (dragers van) illegale software die aanwezig is servers die zich in een bedrijfspand bevinden. Vervolgens ontstaat vaak een discussie / onderhandeling over de te betalen schadevergoeding. In deze uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden worden enkele voor de praktijk relevante vragen beantwoord.